Tjänster

Med hjälp av vårat stora nätverk och samarbetspartners har vi möjlighet att vara eran enda kontakt för hela projektet.

  • Klassiska träarbeten
  • Badrum
  • Fasad och tak
  • Industri om/ny byggnation
  • Lösvirkeshus
  • Projektledning
  • Ritningar samt bygghanlingar
  • Specialbyggnationer